Játékok kertje - Kerékpáros fogadócentrum
Elérhetőség Galéria Műszaki leírás Házirend Árlista Nyitva tartás

 Játékok kertje - Kerékpáros fogadócentrum

 Elérhetőség

Cím: 6726 Szeged, Temesvári krt. 31.
Tel.:20/284-00-50
 

 Létesítményvezető

Tamás Sándor
Tel.: 62/549-970/132

Általános leírás, jellemzők:

Szegeden 2010. novemberére megvalósult a „Komplex beruházás a szegedi kerékpár turizmus fejlesztése érdekében” című projekt, melynek célja, hogy a kerékpáros turisztikai háttér-infrastruktúra fejlesztésével hozzájáruljon ahhoz, hogy Szeged a hazai és a nemzetközi kerékpáros turizmus egyik látogatott megállóhelye legyen. A Szegeden áthaladó EuroVelo 11. számú nemzetközi kerékpárúthoz kapcsolódva került kialakításra a kerékpáros turisták magas színvonalú kiszolgálását biztosító centrum. Az újszegedi ligetben lévő Játékok kertje területén megvalósult fejlesztés eredményeként egy új, 60 m2-es fogadóállomás épült, amelyben helyet kapott egy akadálymentesített, zuhanyzóval ellátott pihenőhely - öltözőkkel, csomagmegőrzővel, gyorsszervizzel, kerékpárkölcsönzővel és egy Tourinform információs ponttal. A Játékok kertjében található kerékpáros akadálypálya felújításával  Magyarország egyik legszínvonalasabb extrém kerékpáros tere jött létre. A projekt keretén belül kerékpártámaszok kerültek kihelyezésre a Széchenyi téren, a Szent István téren, a Múzeumnál és a Liget főbejáratánál.  Beszerzésre került 10 db teljesen felszerelt kerékpár, mely a kölcsönzőben tavasztól-őszig bárki számára kibérelhető. A Tourinform ponton a kerékpárosok a környékbeli túraútvonalakról, a helyi és a környező települések látványosságairól tájékozódhatnak. A központ körül megújult a kerítés is, az értékeket pedig térfigyelő kamerarendszer óvja.

Játékok Kertje – Kerékpáros Centrum

Házirend

Cím: 6726 Szeged, Temesvári krt. Telefonszám: 62/549-970

Felügyeleti szerve: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

Nyitva tartás: 08.00 órától -19.00 óráig.

22.00-06.00-ig a területen tartózkodni TILOS !

A létesítményt csak saját felelősségre lehet használni. Az üzemrendtől való eltérésekről hirdetményben tájékoztatjuk vendégeinket. Az érvényben lévő szolgáltatási árak az információs helyiségben van kifüggesztve.

A Vásárlók könyve az információs helyiségben került elhelyezésre.

Szolgáltatásaink:

- Információk városi kerékpár útvonalakról, rendezvényekről stb.

- Kerékpárkölcsönzés

- Átöltözés, tisztálkodás. Az öltözőkben hagyott tárgyakért, eszközökért a Sport és Fürdők Kft. felelősséget nem vállal.

- Sport és szabadidős játékok. A játékokat csak megfelelő eszközzel és felszerelésben saját felelősségre lehet használni!

A létesítményben szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárért a kár okozója a felelős.

A létesítmény területére póráz nélküli kutyát, szúró–vágó és pirotechnikai eszközöket, idegen játékokat, anyagokat, behozni tilos!

Dohányzás, alkohol fogyasztás és nyílt láng használata tilos!

A házirend minden dolgozóra, vendégre, a létesítmény területére belépőkre, és a létesítményben tartózkodóra nézve egyaránt kötelező!

A Játékok Kertjében tartózkodók tudomásul veszik, hogy a létesítmény biztonsága, a vendégek biztonságérzetének megőrzése céljából kerékpárkölcsönző épülete, annak környezete kamerával megfigyelt terület. A felvételek megtekintését jogszabályban előírt jogosultak tehetik meg. A kamerák kihelyezéséről az üzemeltető (a kihelyezés napjától) külön táblajelzéssel gondoskodik.

Azt a személyt, aki a házirendben és a pályarendben foglaltakat megsérti, vagy a vendégek nyugalmát zavarja, a létesítményből el kell távolítani. Szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető. Azt a személyt, aki a vendégek nyugalmát egy éven belül ismételten, több alkalommal is zavarja, határozott időre, de legfeljebb egy éves időtartamra ki lehet tiltani az létesítmény területéről.

A rend és az értékek megőrzése közös érdek.

Jó szórakozást, jó sportolást kíván a

Szolgáltatás megnevezése                                            Szolgáltatás díja

                                       Kerékpár kölcsönzés túrázásra

minden megkezdett óra után   250,-Ft
teljes nyitva tartási időre (09.00-18.00)        2.000,-Ft
éjszakai pótdíj   3.000,-Ft
2 napra       5.000,-Ft
2 + további napokra     5.000,-Ft + 1.500,-Ft/nap
kaució       10.000,-Ft

                                                                                                                                                                             

A kerékpárokat mindenki saját felelősségére használja!

A kölcsönzési díj nem tartalmazza a baleset biztosítást!

Kölcsönzési idő minden nap 09.00-tól 18.00-ig.

A bérlő a „kerékpár kölcsönzési lap” és szerződés aláírásával elfogadja a kölcsönzésre vonatkozó szabályokat, feltételeket.

A kölcsönzéshez személyazonosításra alkalmas okmányok szükségesek!

A kerékpárkölcsönzés feltételei:

 • a bérlő biztonsággal tudjon kerékpározni,

 • ismerje a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályokat

 • a kerékpározás során ne jelentsen veszélyt magára, társaira, illetve az utakon közlekedőkre

 • 18 év alatti gyermek/fiatalkorú részére kerékpárt kizárólag törvényes képviselője, illetőleg felnőtt kísérője kölcsönözheti ki,

 • a kerékpár rendeltetésellenes használatából adódó, gondatlan vagy szándékos károkozás esetén az okozott kárt a Ptk. rendelkezései szerint a kerékpár kölcsönzője megtéríti,

 • a kerékpár elvesztése, megsemmisülése esetén a kerékpár kölcsönzője a teljes kárt megtéríti,

 • a Szegedi Sport és Fürdők Kft. a kaucióból/letéti díjból a kölcsönzés díját, a pótdíjat és az okozott kár összegét is levonhatja, azon követelést, amelyre a kaució/letéti díj nem nyújt kellő fedezetet, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. érvényesítheti a szolgáltatást igénybe vevő felé.

Kerékpáros sisakot, láthatósági mellényt, világítást, kerékpárzárat, gyermekülést biztosítunk!

A bérlő a „kerékpár kölcsönzési lap” és szerződés aláírásával elfogadja a kölcsönzésre vonatkozó szabályokat, feltételeket.

A kölcsönzéshez személyazonosításra alkalmas okmányok szükségesek!

 A kerékpár kölcsönzés menete:

 1. A Játékok Kertjében a kerékpár kölcsönzési lap kitöltése, és aláírása.

 2. Konditeremben a kerékpár kölcsönzési lap birtokában kaució megfizetése. (A kölcsönzési lapon a kauciós bizonylat csoportazonosító számát fel kell tüntetni.)

 3. A Játékok Kertjében a kauciós bizonylat felmutatását követően a kölcsönzési lapon a kölcsönzési idő kezdetének feltüntetése. (A kauciós bizonylat a kölcsönző személy példánya, a Játékok Kertjében a megfelelően kitöltött és aláírt kölcsönzési lap marad.)

 4. A kerékpár leadásakor a Játékok Kertjében a kölcsönzés befejezési idejének, és a kölcsönzés összegének kitöltése, kaució visszaadhatóságának jelölése, és aláírások.

 5. A kölcsönzési lap birtokában a Konditeremben a kaució visszafizetése. (A kaució visszafizetéséről szóló bizonylatot a vendéggel alá kell íratni, és a kölcsönzési laphoz kell tűzni. Ezeket a Konditeremben egy külön dossziéban kell tárolni.)

        kerékpár kölcsönzési lap

Szolgáltatás megnevezése                                                     Szolgáltatás díja

                                                     Tusoló, wc használata

Tusoló használat (egységesen felnőtt, gyermek) 08.00-19.00-ig     300,- Ft/fő
WC használat (egységesen felnőtt, gyermek) 08.00-19.00-ig 100,- Ft/fő

                                               

                                                  Csomag- és értékmegőrzés

Értékmegőrzés (megkezdett óránként) 08.00-19.00-ig 150,- Ft/óra
Értékmegőrzés teljes nyitvatartási időre 08.00-19.00-ig 1.500,- Ft
Csomagmegőrzés (megkezdett óránként) 08.00-19.00-ig  200,- Ft/óra
Csomagmegőrzés teljes nyitvatartási időre 08.00-19.00-ig    2.000,- Ft

  

                  


 


 


 

 Nyitva tartás

A létesítmény várható nyitása: 2017. június  01.

Naponta 08:00 órától 19:00 óráig.

Szegedsport.hu | © 2013.
Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó: